مهمترین اخبار

به بهانه درخشش لژیونر والیبال کشور در لیگ قهرمانان اروپا؛

در ورزش پایه سرمایه گذاری کنیم تا در مسابقات معتبر جهانی بدرخشیم

سرمایه گذاری در ورزش پایه همواره توانسته است نتایج موفق و مثبتی را از خود برجای بگذارد و درخشش میلاد عبادی پور، لژیونر والیبال کشورمان در مسابقات هفته گذشته لیگ قهرمانان اروپا نمونه بارز این مهم می باشد..