مهمترین اخبار

فینالیست های تنیس اوپن استرالیا هم مشخص شدند و حالا همه منتظر هستند تا قهرمانان دو بخش زنان و مردان را بشناسند. مدودف-جوکوویچ در فینال مردان و برادوی-اوزاکا در فینال زنان. قهرمانان قرار است صاحب جایزه هنگفتی شوند.
سرمربی تیم هندبال شهید شاملی کازرون گفت: امسال به دلیل شرایطی که کرونا به وجود آورد مسابقات خیلی فشرده برگزار شد و این شکل جدید جذابیت جالبی را به لیگ اضافه کرد.