نظر سنجی

در حال حاضر تا چه اندازه با رفع تمام محدودیت‌های کرونایی موافق هستید؟