• شماره گزارش: 483314
  • سه شنبه 12 اردیبهشت 1402
  • 490

کاریکاتور روز معلم با مفهوم زیبا

اولین روز دبستان بازگردکودکی ها، شاد و خندان باز گردیاد آن آموزگار ساده پوشیاد آن گچها که بودش روی دوشای معلم نام و هم یادت به خیریاد درس آب و بابایت به خیرروز معلم مبارک

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 483314