• نام عکاس: عاطفه جعفری نُدوشن
  • شماره گزارش: 371254
  • سه شنبه 25 آبان 1400
  • 141

برداشت زعفران در صدرآباد نُدوشن از دریچه دوربین پرسون

بدون تردید زعفران صدرآباد از بهترین زعفران های منطقه است با بو و رنگ فوق العاده.این محصول می تواند بهترین و ارزشمند ترین کشت های منطقه نُدوشن را تشکیل دهد که مناسب وضعیت آب و هوایی آن نیز بوده و تبدیل به یک محصول برند شود و سوددهی خوبی نیز به کشاورزان آن بدهد،بی دلیل نیست که آن را طلای سرخ نامیده اند.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 371254