• نام عکاس: سیده سمیه میربهاری
  • شماره گزارش: 363809
  • دوشنبه 12 مهر 1400
  • 213

جهانگرد کوچک

سالهای گذشته برای بر قراری ارتباص میان انسانهای زمین خاکی بیشتر از نامه ها مورد استفاده قرار میگرفت و بر روی ان تمبری زده میشدتمبر پستی با زبان تصویر یابه عبارتی یک زبان همگانی سخن میگوید.این تکه کوچک جهانگرد تصویری است واجد ارزشهای هنری همراه با خلاقیت وزیبایی که هدف خاص هنرمند را که همان پیام رسانی است براورده میکند.این جهان گرد بین ممالک زبان واحد میباشد که میتنواند دنیا را متحد کند .هر تمبر یک پیام بصری به همراه دارد.تمبر کلمه فرانسوی میباشدTamberبرگهای کوچک که ادارات پست در مقابل اخذ حق حمل ونقل نامه ها بر روی انها زده میشد.اولین ان در سال 1607در یک شرکت پستی در ونیز و اولین تصویر کلیسای سن مارک بوده. نمونه ای از انواع تمبر ها با تصویر آورده شده امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 363809