• نام عکاس: رضا کامران سامانی
  • شماره گزارش: 309228
  • دوشنبه 7 تیر 1400
  • 212

جشنواره هزار رنگ در عروسی عشایر بازفت

زن‌ها کل می‌کشند و در صف مرتب می‌ایستند، رنگ‌های تند و زیبا در زیر نور آفتاب می‌درخشند، لباس‌ها بلند و پوشیده و خوش رنگ روستا را فرا می‌گیرند دستمال‌ها در حرکت مواج تکان می‌خورند. مراسم عروسی در قوم بختیاری جایگاه ویژه‌ای دارد.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 309228