• نام عکاس: نرگس رضایی
  • شماره گزارش: 304513
  • پنج شنبه 20 خرداد 1400
  • 53

واکسیناسیون کرونا در محل سابق نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان که مدت‌ها بود مورد استفاده قرار نمی‌گرفت این روزها به محل انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا تبدیل شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 304513