• شماره گزارش: 290846
  • سه شنبه 4 خرداد 1400
  • 106

نشست خبری رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در نشستی خبری درباره مسائل مختلف صحبت کرد.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 290846