• نام عکاس: مجید دهقانی زاده
  • شماره گزارش: 246033
  • جمعه 15 اسفند 1399
  • 22

اختتامیه چهارمین جشنواره چتر زندگی در یزد

جشنواره چهارم چتر زندگی به ایستگاه پایانی رسید.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 246033