• نام عکاس: صادق بصیرت
  • شماره گزارش: 227564
  • چهارشنبه 17 دی 1399
  • 84

ساعتی با استاد امیر هوشنگ جزی زاده مینیاتوریست برجسته ایرانی در اصفهان

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 227564