• نام عکاس: محمد جواد راغبیان
  • شماره گزارش: 226660
  • پنج شنبه 11 دی 1399
  • 56

ذبح 4 هزار گوسفند به نیت 4هزار شهید استان یزد

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

در راستای کنگره ملی شهدای استان یزد 4هزار گوسفند به نیت 4 هز ار شهید استان ذبح و 8 تن گوشت آن بین نیازمندان توزیع می شود.

| 226660