وزیر کار سوال درباره عزل و نصب‌ها را از سر خود باز کرد

وزیر کار گفت: دولت مستقر تا آخرین لحظه ای که مسئولیت دارد پاسخگوست.

به گزارش سایت خبری پرسون، صولت مرتضوی گفت: در مورد نامه آقای پزشکیان پیرامون عزل و نصب‌ها از خود ایشان سوال کنید.

توضیحات مرتضوی را در ویدئو ببینید.

منبع: مهر

706247