معصومه ابتکار:

دختر پزشکیان بانوی اول باشد

معاون رئیس جمهوری دو دولت روحانی با انتشار تصویری از زهرا پزشکیان، دختر مسعود پزشکیان، از او خواسته تا مسئولیت‌های بانوی اول (First Lady) را با عنوان «دختر اول» بر عهده بگیرد.
تصویر دختر پزشکیان بانوی اول باشد

به گزارش سایت خبری پرسون، معصومه ابتکار در ایکس نوشت: «با احترام به شخصیت مستقل و حق انتخاب خانم زهرا پزشکیان، نظر به «مادری» ای که در این ایام در حق پدر کردند و به یاد مادرش فاطمه و به پاس وجود دختران و جوانان عزیز ایران، چه خوب است عنوان و مسئولیت دختر اول را بپذیرند و همان وظایف First Lady را داشته باشند. »

زهرا پزشکیان دارای مدرک فوق لیسانس پتروشیمی از دانشگاه صنعتی شریف است و در «شرکت جم» فعالیت می‌کند. همسر او، حسن مجیدی، کارشناس ارشد مالی است و در همین زمینه فعالیت می‌کند.

705971