هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

با توجه به مصوبه ۱۰ تیر ماه هیئت دولت هزینه‌های انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری تا حداکثر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم براساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه مشخص شد.
تصویر هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

به گزارش سایت خبری پرسون، از مجموع رقم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده، هزار میلیارد تومان مربوط به وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به شورای نگهبان بوده است.

متن مصوبه دولت به شرح زیر است:

سازمان برنامه و بودجه کشور , اقتصاد , جلسات هیئت دولت ,

منبع: تسنیم

705777