ویدیو| گل اول ترکیه به هلند توسط آکایدین

گل اول ترکیه به هلند توسط سامت آکایدین در دقیقه ۳۵ بازی به ثمر رسید.

منبع: خبرورزشی

705756