جلیلی رأی خود را به صندوق انداخت

سعید جلیلی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
تصویر جلیلی رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش سایت خبری پرسون، سعید جلیلی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با حضور در مسجد جامع قرچک رأی خود را به صندوق انداخت.

منبع: فارس

705462