نماینده جوان و پرحاشیه مجلس، جنجال به پا کرد

مدیر مسئول روزنامه جوان علیه رای باطله امیرحسین ثابتی، نماینده جنجالی مجلس توئیت زد.
تصویر نماینده جوان و پرحاشیه مجلس، جنجال به پا کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، ثابتی گفته بود در انتخابات رئیس مجلس به هیچ کاندیدی رای نداده و روی برگه رای خط کشیده است.

مدیر مسئول روزنامه جوان نوشت:

نماینده جوان و پرحاشیه مجلس، جنجال به پا کرد

منبع: چندثانیه

680503

مطالب مرتبط