کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

چهار مدیر برنامه متهم شدند

کمیته اخلاق طی ابلاغیه های جداگانه دستور موقت خود را ابلاغ کرد.
تصویر چهار مدیر برنامه متهم شدند

به گزارش سایت خبری پرسون، با اعلام کمیته اخلاق و با توجه به گزارش‌های واصله، علی مطوری، محمد کابلی، محمدجواد سرشت و ولی خرسندی دائر بر ارتکاب تخلف اخلاقی و با توجه به مستندات ارائه شده به لزوم تصمیم فوری تا تعیین حکم نهایی، نامبردگان به مدت 20 روز از هرگونه فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شدند.

منبع: تسنیم

668534