دستور فرزین برای بررسی انتشار اطلاعات مالی مصاف

بانک مرکزی اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی به‌دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف‌قانون بودن این اقدام نادرست، دستور پیگیری فوری آن را داد.
تصویر دستور فرزین برای بررسی انتشار اطلاعات مالی مصاف

به گزارش سایت خبری پرسون، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف در فضای مجازی، با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و مؤسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این مؤسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

فرزین همچنین ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و مؤسسات بدون دستور قضائی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسؤولان ذیربط باید فوراً تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعاً طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

منبع: فارس

668363