کاریکاتور/ کامرون با سوالی دربارۀ ایران آچمز شد

وزیر خارجۀ انگلیس در پاسخ به سوال مجری اسکای‌نیوز گفت: «اگر کسی یکی از کنسولگری‌های ما را بمباران کند، چه کار می‌کنیم؟» کامرون به‌ عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، با کمی تعلل و تردید پاسخ داد «ما واکنش بسیار شدیدی نشان می‌دهیم.»
تصویر کاریکاتور/ کامرون با سوالی دربارۀ ایران آچمز شد

به گزارش سایت خبری پرسون، وزیر خارجۀ انگلیس در حالی که از بی‌پروایی و خطرناک بودن حملۀ ایران به رژیم صهیونیستی سخن می‌گفت، مجری اسکای‌نیوز پرسید «اگر کسی یکی از کنسولگری‌های ما را بمباران کند، چه کار می‌کنیم؟» کامرون به‌ عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، با کمی تعلل و تردید پاسخ داد «ما واکنش بسیار شدیدی نشان می‌دهیم.» مجری گفت: این همان کاری است که ایران می‌گوید انجام داده است.

منبع: تسنیم

636322