استوری سیاوش خیرابی علیه مردمی که به پمپ بنزین رفتند

سیاوش خیرابی بعد از ماجراهای حمله ایران به اسرائیل یک استوری علیه مردمی که در آن زمان به پمپ بنزین‌ها هجوم آورده‌اند منتشر کرد.
تصویر استوری سیاوش خیرابی علیه مردمی که به پمپ بنزین رفتند

به گزارش سایت خبری پرسون، او با لحنی کنایه آمیز نوشت: «دیشب با عجله بنزین زدی. عزیزم کجایی؟ رسیدی؟»

استوری سیاوش خیرابی علیه مردمی که به پمپ بنزین رفتند

منبع: برترین‌ها

636091