برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان (۱۶ فروردین ۱۴۰۳)

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را اینجا بخوانید.
تصویر برنامه پرواز‌های فرودگاه  شهید بهشتی اصفهان (۱۶ فروردین ۱۴۰۳)

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ برای اطلاع از تاخیرات و تغییر برنامه پروازی با تلفن 199 از اصفهان و شماره 35275200 از شهرستانها تماس گرفته و یا به سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

625087