اینستاگرام از دسترس خارج شد

هنوز مدیران اینستاگرام در خصوص این اختلال واکنشی نشان نداده‌اند.
تصویر اینستاگرام از دسترس خارج شد

به گزارش سایت خبری پرسون، اینستاگرام در بسیاری از کشورها از دسترس خارج شد و در برخی کشورهای دیگر دچار مشکلی عجیب هم شد.

براساس گزارش کاربران، اینستاگرام در بسیاری از کشورها از دسترس خارج شد.

هنوز مدیران اینستاگرام در خصوص این اختلال واکنشی نشان نداده‌اند. طی این ساعات کپشن اکثر پست‌های اینستاگرامی نمایش داده نمی‌شود، قابلیت ویرایش نیز وجود ندارد و برای برخی کاربران امکان کامنت گذاشتن نیز وجود ندارد!

منبع: تابناک

624927