شهر اقماری نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیاز شهروندان باشد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهر اقماری نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیاز شهروندان باشد، گفت: کلان‌شهر از شهرهای اطراف خود تأثیر می‌گیرد و بر آن‌ها تأثیرگذار است، از این‌رو تقویت مجموعه شهری و نگاه به مدیریت مجموعه شهری از جمله اقدامات درست و مفید در مقیاس کلان‌شهرها است.
تصویر شهر اقماری نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیاز شهروندان باشد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ محمد نور صالحی اظهارکرد: شهر اقماری نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیاز شهروندان باشد، اما مجموعه شهری می‌تواند پاسخگوی نیاز تمام شهروندان خود باشد.

وی ادامه داد: شهرهای اطراف اصفهان از جمله زرین‌شهر، فولادشهر، مبارکه، دولت‌آباد و دیگر شهرها آثاری به این کلان‌شهر وارد می‌شود و بر این شهرها تأثیرگذار است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: کلان‌شهر از شهرهای اطراف خود تأثیر می‌گیرد و بر آن‌ها تأثیرگذار است، از این‌رو تقویت مجموعه شهری و نگاه به مدیریت مجموعه شهری از جمله اقدامات درست و مفید در مقیاس کلان‌شهرها است.

نورصالحی گفت: رفاه تمام ساکنان با همکاری شهرها با یکدیگر فراهم می‌شود و خدمات با کیفیت بهتری ارائه خواهد شد، همچنین این همکاری موجب پایداری شهری نیز می‌شود.

منبع: شورا ی شهر

624901

مطالب مرتبط