هوای اصفهان در وضعیت پاک قرار دارد

هوای کلانشهر اصفهان در دومین روز از فروردین ۱۴۰۳ در هشت منطقه و دو شهر در وضعیت پاک است.
تصویر هوای اصفهان در وضعیت پاک قرار دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز با میانگین ۵۵ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان ۳۷، انقلاب ۴۹، دانشگاه صنعتی ۴۷، سپاهان شهر ۱۲، فرشادی ۳۹، فیض ۴۳، کردآباد ۳۷، میرزا طاهر ۳۳، مبارکه ۳۲ وخمینی شهر ۴۲ AQI در وضعیت پاک است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه احمدآباد ۷۶ ف پارک زمزم ۵۸، پروین ۶۰، رهنان ۵۹، زینبیه ۹۶، سگزی ۸۵، کاوه ۵۲ و ولدان ۵۲ AQI دروضعیت قابل قبول، اما در منطقه خرازی با ۱۳۶ و قهجاورستان ۱۳۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص کیفی هوا درشهر‌های سگزی با ۸۵، شاهین شهر ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله زرین شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

منبع: هواشناسی

624583