پیام فوق احساسی هادی چوپان پس از تاج‌گذاری در انگلیس

هادی چوپان پس از قهرمانی در آرنولد کلاسیک انگلیس پیام احساسی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام منتشر کرد.
تصویر پیام فوق احساسی هادی چوپان پس از تاج‌گذاری در انگلیس

به گزارش سایت خبری پرسون، تصویر پیام احساسی هادی چوپان برای همسر و فرزندانش پس از قهرمانی در آرنولد کلاسیک انگلیس را ببینید.

منبع: مهر

624508