هوای اصفهان در پنج ایستگاه ناسالم

هوای کلانشهر اصفهان در پنج منطقه ناسالم برای عموم و در مدار نارنجی است.
تصویر هوای اصفهان در پنج ایستگاه ناسالم

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان ؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان منتهی به ۶ صبح دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال با میانگین. ۱۱۰ AQI برای چهارمین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پایش احمدآباد ۱۶۶، کردآباد ۱۵۷، قهجاورستان ۱۵۳، زینبیه و خرازی ۱۵۴ ،AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم اما در ایستگاه های پروین با ۱۱۳، ۲۵ آبان و فرشادی۱۲۸، کاوه ۱۱۸ و ولدان ۱۱۱ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. همچنین شاخص هوای اصفهان در ۶ ایستگاه دیگر قابل قبول است.

شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۶۶و شاهین‌شهر با ۸۳ و مبارکه با ۶۸ AQI در وضعیت قابل قبول و در سجزی با ۱۱۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

614482