عبدالله گنجی به کاظم صدیقی:

از افشاکننده تخلف در حوزه علمیه ازگل تقدیر کنید!

فعال سیاسی اصولگرا در توئیتی نوشت: افشاکننده با هر نیتی هم سوت زده باشد باید اول توسط خود صدیقی مورد تقدیر قرار گیرد.
تصویر از افشاکننده تخلف در حوزه علمیه ازگل تقدیر کنید!

به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالله گنجی فعال سیاسی اصولگرا در پی انتشار اسنادی از تخلف در مجموعه تحت مدیریت امام جمعه موقت تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نامه حاج آقا صدیقی را حمل بر صحت می گذارم. علتش این که پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضایی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است.

لذا افشاکننده با هر نیتی هم سوت زده باشد باید اول توسط خود صدیقی مورد تقدیر قرار گیرد.

عبدالله گنجی به کاظم صدیقی: از افشاکننده تخلف در حوزه علمیه ازگل تقدیر کنید /نامه تان را حمل بر صحت می گذاریم

منبع: خبرآنلاین

614422