کاریکاتور معاون اول رئیسی در روزنامه اصلاح طلب

مراسم قاشق زنی دستمایه یک کاریکاتور از محمد مخبر شده است.
تصویر کاریکاتور معاون اول رئیسی در روزنامه اصلاح طلب

به گزارش سایت خبری پرسون، احمد عربانی کاریکاتوریست، در روزنامه هم میهن کاریکاتوری در باره مشکلات اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور منتشر کرده است.

3Q3ca62hIKEc

منبع: روزنامه هم میهن

614339