فیلم خوانندگی زنده آقای جدی میفرمایید روی آنتن تلویزیون!

ویدویی از خوانندگی احمد مجدزاده درفضای مجازی وایرال شده است.
تصویر فیلم خوانندگی زنده آقای جدی میفرمایید روی آنتن تلویزیون!

به گزارش سایت خبری پرسون، ویدویی از خوانندگی احمد مجدزاده درفضای مجازی وایرال شده است. احمد مجدزاده به احمد خطر یا آقای جدی میفرمایید معروف است. این ویدیو احمد مجد زاده به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: ایمنا

614289