موسوی:

حضور بی نظیر مردم پای صندوق‌های رای دشمنان را مایوس کرد

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دعوت‌های مکرر دشمنان برای تحریم انتخابات ۱۴۰۲ توسط مردم اظهار کرد: با وجود امکاناتی که دشمن برای کوبیدن ایران و کم رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای در اختیار رسانه‌های خود قرار داده بود، مردم در روز ۱۱ اسفند لبیک گویان به فرمان حضرت آقا، پای صندوق‌های رای حضور یافتند و این حضور بی نظیر بود.
تصویر حضور بی نظیر مردم پای صندوق‌های رای دشمنان را مایوس کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، سید کاظم موسوی با اشاره به مشارکت بیش از ۴۰ درصدی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند و مواجهه راهبرد دعوت مردم به تحریم انتخابات با شکست و با بیان اینکه «به لطف خدا دشمنان مایوس شدند»، تاکید کرد: با وجود توطئه‌های مضاعف دشمنان توفیق شد که مردم ایران در مقابل دشمنان و یاوه گویان ایستادند.

وی گفت: با وجود امکاناتی که دشمن برای کوبیدن ایران و کم رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای در اختیار رسانه‌های خود قرار داده بود، مردم در روز ۱۱ اسفند لبیک گویان به فرمان حضرت آقا، پای صندوق‌های رای حضور یافتند و این حضور بی نظیر بود.

منبع: ایسنا

614182