جنجال تازه یکتا ناصر و منوچهر هادی در فضای مجازی

استوری یکتا ناصر و منوچهر هادی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.
تصویر جنجال تازه یکتا ناصر و منوچهر هادی در فضای مجازی

به گزارش سایت خبری پرسون، استوری جنجالی یکتا ناصر اشاره به خیانت داشت با واکنش منوچهر هادی مواجه شد .

منوچهر هادی در پاسخ نوشت: دخترم ، عزیز دل پدر، آنانکه قدر بودنت را ندانستند، رفتنت را “خیانت” می پندارند.

منوچهر هادی در پاسخ به استوری جنجالی دیروز یکتا ناصر

منوچهر هادی در پاسخ به استوری جنجالی دیروز یکتا ناصر

منبع: خبر آنلاین

611153