فال نخود یک شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ | توکلتان به خدا باشد

یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین فال‌های ایرانی، فال نخد است. در این فال، با توجه به شکل نخودهای ریخته شده در کف دست، می‌توان آینده را پیشگویی کرد.
تصویر فال نخود یک شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ | توکلتان به خدا باشد

به گزارش سایت خبری پرسون، فال نخود یک روش پیش‌بینی قدیمی است که براساس شمارش نخودها برای پاسخگویی به سوالات یا پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود. این فال از دیرباز در بسیاری از فرهنگ‌ها و سنت‌ها رواج داشته است و هنوز هم در برخی جوامع محبوب است.

برای انجام فال نخود، معمولاً از نخودهای کوچک یا بزرگ استفاده می‌شود که بر روی آن‌ها علامت‌ها و نمادهایی قرار دارد. شما باید یک دست از نخودها را بین دستان خود ریخته و سپس طبق الگوهای مشخصی، تعداد نخودها را بشمارید یا به آنها نگاه کنید. سپس با توجه به نتیجه حاصل، معنی و تفسیر آن را بررسی می‌کنید.

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

هرگز بجز خدای خود چشم امید به کسی نداشته باشید و از کسی طلب بخشش نکنید.که آنچه را که می طلبید در وجود شماست. پس سعی کنید آنچه را که می خواهید در خود جستجو کنید و همراه با همت خودتان کارتان را انجام دهید تا موفق شوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

هرگز برای کاری که مستعد نیستید و آمادگی لازم را پیدا نکردید اقدام نکنید و درباره آن بدون اطلاع و تحقیق اظهار نظر نکنید تا پشیمان نشوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

به زودی اتفاقی برای شما خواهد افتاد که به قدرت پروردگار بیشتر پی میبرید.این اتفاقات شما را به رویاهایتان بیشتر نزدیک می کند

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

در کار خود زیرک و دور اندیش باشید و بدون مقدمه اقدام به انجام کاری نکنید.و هر کاری را از روی دلیل و عقل انجام دهید تا موفق شوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

آنچه را از دست داده اید ، مجددا به دست خواهید آورد و در جستجوی هر چه هستید پیدا می کنید و از نگرانی و پریشانی نجات می یابید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

توکلتان به خدا باشد

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

از انتقادات سازنده و رقابت مفید نهراسید و سعی کنید با کارهای خوب رقابت خوب کنید و از رقابت رقیب بهره برید و به کار کسی حسادت نکنید تا پیروز شوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

از تحولاتی که در زندگی شخصی و اجتماعی شما رخ داده است تعجب نکنید و منتظر تحولات بعدی هم باشید که با هر تحولی پیروزی بیشتری نصیب شما می شود و از این تحولات بهره مند خواهید شد

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

هرگز از شکست نهراسید و از ادامه فعالیت خود مایوس نشوید و به کار خود ادامه دهید و از هر شکستی عبرت بگیرید و کوشش کنید تا موفق شوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

از حوادث روزگار نهراسید و از وقایعی که در زندگی شما رخ می دهد نگران نباشید، چه بسا خیر شما در آن باشد.و به هر پیش آمدی راضی باشید که آنچه مشیت الهی هست همان خواهد شد و شما از مصائب روزگار مصون خواهید بود

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

در زندگی فقط به فکر رفاه و آسایش خود نباشید و همواره رفاه و آسایش دیگران را هم در نظر بگیرید و آنچه را برای خود نمی پسندید برای دیگران هم نپسندید تا محبوب همه شوید

فال نخود ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

هرگز برای کاری که مستعد نیستید و آمادگی لازم را پیدا نکردید اقدام نکنید و درباره آن بدون اطلاع و تحقیق اظهار نظر نکنید تا پشیمان نشوید

منبع: رکنا

600480