صالحی:

ایران توانایی ساخت بمب اتم را دارد

علی اکبر صالحی گفت: ما همه آستانه های علم و فناوری هسته ای را داریم.

به گزارش سایت خبری پرسون، علی اکبر صالحی گفت: ما همه آستانه های علم و فناوری هسته ای را داریم. یک خودرو شاسی میخواهد، موتور، فرمان و ... میخواهد. شما میفرمائید ساختید؛ میگویم بله ولی هرکدام برای کار خودشان است.

منبع: نامه نیوز

599819