کاهش ۱۶درصدی ورودی آب به سدهای کشور/ ۵۸درصد ظرفیت سدها خالی است

درحال حاضر با وجود ۲۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۴۲ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۸ درصد این ظرفیت خالی است.
تصویر کاهش ۱۶درصدی ورودی آب به سدهای کشور/ ۵۸درصد ظرفیت سدها خالی است

به گزارش سایت خبری پرسون، در 134 روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا چهاردهم بهمن‌ماه 1402) در مجموع 7 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 8 میلیارد و 700 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی 16 درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، 8 میلیارد و 430 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی 6 میلیارد و 780 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، 24 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود 20 میلیارد و 620 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، 42 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 58 درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز چهاردهم بهمن‌ماه 1401 بالغ بر 21 میلیارد و 30 میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده کاهش 2 درصدی در این بخش است.

منبع: تسنیم

599266