ابلاغ رسمی مناسبت‌های جدید تقویم کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
تصویر ابلاغ رسمی مناسبت‌های جدید تقویم کشور

به گزارش سایت خبری پرسون، ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی؛ به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده واحده-مناسبت‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بند‌های ذیل تعیین می‌شود:

الف- مناسبت‌های مصوب جهت درج در متن تقویم:

مناسبت‌های جدید تقویم رسمی کشور
ب- مناسبت‌های مصوب جهت درج در متن تقویم:

مناسبت‌های جدید تقویم رسمی کشور
تبصره - روز ۲۹ دی با عنوان «روز غزه» با «روز جهانی حماسه فلسطین-طوفان الاقصی» و روز ۹ مهر با عنوان «روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی» با روز ۵ آوریل با عنوان «روز جهانی کودک فلسطینی» ادغام می‌گردند.

منبع: ایسنا

599117