به گفته‌ی ستاره‌شناس مشهور:

۲۰۲۴ سالی فوق العاده برای متولدین این ۴ برج فلکی !

اگر احساس می کنید سال ۲۰۲۳ سال خوبی برای شما نبوده است، احتمالا شما متولد برج های فلکی عقرب (آبان)، ثور (اردیبهشت)، دلو (بهمن) یا اسد (مرداد) هستید. اما خبر خوب این است که روزهای بهتری در انتظار شماست.
تصویر ۲۰۲۴ سالی فوق العاده برای متولدین این ۴ برج فلکی !

به گزارش سایت خبری پرسون، طبق گفته‌ی اینبال هونیگمن کارشناس ستاره شناس مشهور، متولدین این چهار برج فلکی خاص در سال ۲۰۲۴ میلادی پس از گذراندن روزهای سخت در سال ۲۰۲۳، سال فوق العاده ای را خواهند داشت.

متولدین کدام برج های فلکی در سال 2024 روزهای خوبی پیش رو دارند؟

هر فرد یک عنصر در کنار برج فلکی خود دارد که شامل یکی از عناصر آتش، آب، خاک یا هوا است. اما آنها سه ویژگی ثابت، متحرک و تغییر پذیر نیز دارند. برج های ثابت عبارتند از: ثور، اسد، عقرب و دلو. برج های متحرک عبارتند از: حمل، سرطان، میزان و جدی و برج های تغییر پذیر عبارتند از: جوزا، سنبله، قوس و حوت.

زحل طی سه سال گذشته در برج دلو بوده است. همین امر باعث ایجاد موانع و مشکلاتی برای متولید برج فلکی دلو شده است. اما ظهور پلوتون، سیاره مرگ و تولد دوباره، وضعیت را برای متولدین دلو بهبود خواهد بخشید.

متولدین کدام برج های فلکی در سال 2024 روزهای خوبی پیش رو دارند؟

از سوی دیگر، متولدین برج فلکی اسد اگرچه بدشانس نبوده اند، اما به دلیل مقابل بودن با برج دلو، سختی هایی را تجربه کرده اند. اما آینده برای آنها نیز روشن است. ثور و عقرب نیز در محور مقابل یکدیگر قرار دارند. متولدین این دو برج نیز پس از گذراندن دورهه ای دگرگون کننده، خسته شده اند. اما خوشبختانه متولدین هر دو برج در آینده شانس و بخت فراوانی خواهند داشت.

متولدین کدام برج های فلکی در سال 2024 روزهای خوبی پیش رو دارند؟

بنابراین پیشبینی می شود متولدین این برج های فلکی پس از گذراندن چند سال سخت، در سال ۲۰۲۴ میلادی شکوفا شوند و موفقیت های بزرگی کسب کنند.

متولدین کدام برج های فلکی در سال 2024 روزهای خوبی پیش رو دارند؟

همانطور که می دانید همه‌ی سیارات منظومه‌ی شمسی به دور خورشید در گردشند. به این مسیر فرضی خورشید در آسمان که در طول سال طی می کند، دایره البروج (Ecliptic) می گویند. چند هزار سال پیش یونانی‌های دوران باستان با ستاره‌هایی که خورشید از میان آن‌ها می‌گذرد ۱۲ شکل فرضی ساختند. هر کدام از این صورت‌های فلکی را «برج» می گویند. هر برج فلکی بطور متوسط نماینده ۳۰ درجه حرکت خورشید بر صفحه دایره شکل دایرهالبروج است که بطور متوسط با یک ماه خورشیدی (گاه‌شمار هجری خورشیدی) هماهنگ است. از این رو، برج به معنی ماه (به عنوان یک دوازدهم سال) نیز در نظر گرفته می‌شود.

منبع: روزیاتو

597422