آموزش بازی هفت سنگ؛ یک بازی گروهی و آسان

هفت سنگ از بازی های محبوب ایرانیان در قرون گذشته بوده است که قوانین ساده ای دارد. باید هفت سنگ انتخاب کرد؛ آنها را جوری روی هم چید که با ضربه توپ از هم نریزد. برای این بازی به یک کوچک مثل توپ تنیس یا توپ پلاستیکی کوچک و هفت عدد تکه سنگ احتیاج است.
تصویر آموزش بازی هفت سنگ؛ یک بازی گروهی و آسان

به گزارش سایت خبری پرسون، هفت سنگ یکی از بازی های رایج و گروهی بین کودکان و نوجوانان است که حس همکاری و داشتن هدف مشترک تیمی را در بین آنها افزایش می دهد زیرا خطای یک فرد می تواند همه زحمات یک گروه را بر باد بدهد.

هفت سنگ از جمله بازی‌های بومی محلی است که از گذشته‌های دور تا کنون به شیوه‌های مختلف در فضای باز، کوچه، خیابان، حیاط مدرسه و... به شیوه‌های گوناگون انجام می‌شده است. هوش، سرعت عمل، چابکی، نشانه روی، هماهنگی عصب و عضله، دید محیطی از جمله فاکتورهای مؤثر در این بازی مهیج و اصیل ایرانی هستند.

هفت سنگ از بازی های محبوب ایرانیان در قرون گذشته بوده است که قوانین ساده ای دارد. باید هفت سنگ انتخاب کرد؛ آنها را جوری روی هم چید که با ضربه توپ از هم نریزد.

برای این بازی به یک کوچک مثل توپ تنیس یا توپ پلاستیکی کوچک و هفت عدد تکه سنگ احتیاج است.

افراد در این بازی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند اما بهتر است مجموع تعداد افراد بیش از هشت نفر باشد که هیجان بیشتری در پرتاب توپ داشته باشند.

روش بازی هفت سنگ

بازیکنان باید به دو دسته با تعداد اشخاص برابر تقسیم شوند و هر دسته یک شخص را بعنوان سرگروه انتخاب کند.

تعداد بازیکنان می تواند بین ۴ تا ۱۶ نفر باشد اما همانطور که گفته شد، بهتر است تعداد افراد هر گروه بیشتر از هشت نفر نباشد.

ابتدا هفت سنگ که سطح مقطع آنها صاف است، انتخاب می کرده و آنها را روی هم می چینیم.

به فاصله دو متر از سنگ های چیده شده را با گچ علامت می زنیم تا هر تیم به نوبت پشت خط قرار گیرد و توپ را به طرف سنگ ها پرتاب کند.

از طریق قرعه کشی، ابتدا یکی از تیمها در فاصله معین از هفت سنگ قرار می گیرد تا توپ را به طرف سنگ های چیده شده بر روی هم پرتاب کند. مقصود این تیم این است که تعداد سنگ هایی که بعد از برخورد توپ می ریزد، کم باشد تا بر روی روی هم گذاشتن آن ها هم راحت تر انجام شده و رسیدن به پیروزی راحت تر شود. بنابراین یک تیم در محل پرتاب و تیم دیگر در پشت سنگها می ایستد.

در این وضعیت دو حالت پیش می آید:

۱.اگر توپ تیم پرتاب کننده به سنگ برخورد نکند، جای تیمها عوض می شود تا دسته مقابل شانس خویش را امتحان کند.

درصورتی که توپ به هفت سنگ برخورد کرد، بازیکنان تیم پرتاب کننده باید فرار کنند، چراکه اشخاص تیم دیگر با پاسکاری و رد و بدل توپ باید آن ها را مورد هدف قرار دهند. تیم پرتاب کننده باید در یک وضعیت مناسب، به محل هفت سنگ برگردد، و سنگ های ریخته شده را دوباره بر روی هم بچیند. از سوی دیگر، تیم محافظ باید از این کار جلوگیری کند و تمام اشخاص حریف را با پرتاب توپ حذف کند.

۲- درصورتی که هر یک از تیمها به هدف خویش برسد، ۱ امتیاز می گیرد. بازی هفت سنگ تا رسیدن به امتیاز ۷ ادامه پیدا می کند. هفت سنگ یک بازی فردی نیست، برای موقفیت در این بازی، اشخاص هر تیم باید همدیگر را پوشش دهند.

آموزش بازی هفت سنگ ؛ یک بازی گروهی و آسان

خطاها در بازی هفت سنگ

ـ لمس خط پرتاب به وسیله شخص پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می دهد و در صورت ریخته شدن سنگ ها، دوباره سنگ ها چیده می شوند.

ـ خارج شدن بازیکن های تیم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمین بازی خطا بوده و بازی کن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.

ـ بازیکن های مدافع نمی توانند مانع حرکت اشخاص مهاجم شوند، آن ها میتوانند با پاسکاری و حرکت، مهاجمین را با توپ بزنند، در غیر این صورت بازی کن خاطی اخراج می شود.

ـ زدن بازیکن های مهاجم با پرتاب توپ صحیح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازی کن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.

ـ عبور کامل یک پای مدافع از قوس نیم دایره( قوس دفاع) خطا به حساب می آید و یک پرتاب اضافه به تیم مقابل داده می شود( لمس خط خطا نیست).

– لمس بازیکن های مهاجم باید هنگام پرتاب درنیمه دایره مقابل خط پرتاب باشد.

– حداکثر فاصله خط محیطی با انتهای فضای سالن ۳ متر می باشد.

مدت زمان بازی

زمان بازی شامل دو زمان ۱۰ دقیقه ای می باشد.

وقت استراحت بین دو نیمه ۲ دقیقه می باشد.

هر تیم می تواند یک تایم اوت ۳۰ ثانیه ای در هر نیمه داشته باشد.

منبع: ایرنا

586272