غوغای عروس 20 شوهره در آنتن زنده تلویزیون!

ویدیویی از سیلی خوردن یک مجری در فضای مجازی منتشر شده است.
تصویر غوغای عروس 20 شوهره در آنتن زنده تلویزیون!

به گزارش سایت خبری پرسون، ویدیویی از یک برنامه تلویزیونی زنده در ترکیه در شبکه های اجتماعی وایرال شده است. وقتی مجری از زن در برنامه می پرسد که چرا 20 بار ازدواج کردی زن عصبانی می شود و به مجری سیلی میزند و با او دعوا می کند. این ویدیو در شبکه های اجتماعی بازخورد های زیادی داشته است.

منبع: رکنا

561120