قیمت خدمات گرمابه‌ها در سال ۱۳۵۲چقدر بود؟+عکس

به دنبال تلاش‌های دولت در سال ۱۳۵۲ برای شفاف سای نرخ خدمات و کالا‌ها، نرخ خدمات گرمابه‌ها نیز اعلام شد.
تصویر قیمت خدمات گرمابه‌ها در سال ۱۳۵۲چقدر بود؟+عکس

به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت خدمات گرمابه‌ها در سال ۱۳۵۲ اعلام و در روزنامه منتشر شد.

روزنامه اطلاعات پنجم آذر ۱۳۵۲ نرخ انواع خدمات گرمابه‌ای در تهران و شهرستان‌ها را اطلاع رسانی کرد. عکسی از یک حمام عمومی در تهران همان سال‌ها را مشاهده می کنید.

33

34

منبع: اطلاعات آنلاین

560345