تست هوش؛ نابغه ها در ۵ ثانیه تعداد مربع‌ها را درست حدس می‌زنند

تستهای هوش طرح ریزی می شوند تا میزان دقت و توجه افراد اندازه گیری شود، بسیاری از سوالات هوش نیازمند توجه هستند، عدم دقت و توجه باعث می شود که افراد نتوانند توجه به محیط اطراف خود داشته باشند.
تصویر تست هوش؛ نابغه ها در ۵ ثانیه تعداد مربع‌ها را درست حدس می‌زنند

به گزارش پرسون، گاهی لازم است با کمک سوالات هوشی مغز خود را ورزش دهیم.

نابغه ها در 5 ثانیه تعداد مربع ها رو درست حدس بزنید.

 تست هوش | نابغه ها تو 5 ثانیه تعداد مربع ها رو درست حدس بزنید

پاسخ تست هوش در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش:

اگر به مربع های بزرگ و کوچک در تصویر با دقت نگاه کنید، می توانید تعداد دقیق مربع های داخل تصویر را تشخیص دهید. 10 مربع از 10 رنگ مختلف در تصویر وجود دارد.

منبع: گشتنی نیوز

559460