شناسایی و تعطیلی موسسه پزشکی زیبایی غیرمجاز

شناسایی و تعطیلی موسسه پزشکی زیبایی غیرمجاز در اصفهان

موسسه پزشکی زیبایی غیر مجاز در اصفهان تعطیل شد.
تصویر شناسایی و تعطیلی موسسه پزشکی زیبایی غیرمجاز در اصفهان

به گزارش پرسون از اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده فرد سودجویی با مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر که با تاسیس موسسه پزشکی غیر مجاز و ایجاد کلینیک زیبایی و نداشتن مدارک علمی مرتبط، سلامت شهروندان را به خطر می‌انداخت، در شعبه سوم تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد.

علی اکبر مختاری افزود: گزارش تخلف پس از طرح در کمسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی تایید و تخلف متهم محرز و محل تعطیل شد.

منبع: صدا سیما

559258