تسلیت ایران در پی شهادت ‌رئیس موقت مجلس فلسطین

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد رژیم آپارتاید صهیونیستی با به شهادت رساندن رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین و هزاران شهروند فلسطینی دیگر در نوار غزه و کرانه باختری طی ۴۰ روز پیاپی، ذات پلید، جنایتکار و ضدبشری خود را به جهانیان نشان داده است.
تصویر تسلیت ایران در پی شهادت ‌رئیس موقت مجلس فلسطین

به گزارش پرسون، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دکتر احمد بحر نایب رییس و‌ رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین، این ضایعه را به رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین - حماس، ملت فلسطین و خانواده آن شهید عزیز تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد رژیم آپارتاید صهیونیستی با به شهادت رساندن رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین و هزاران شهروند فلسطینی دیگر در نوار غزه و کرانه باختری طی ۴۰ روز پیاپی، ذات پلید، جنایتکار و ضدبشری خود را به جهانیان نشان داده است.

کنعانی افزود: بدون شک چنین جنایاتی، خللی در اراده راسخ ملت و جریانهای مقاومت فلسطین برای ادامه مبارزه در مسیر آزادی کشورشان از اشغال رژیم اشغالگر صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از مجامع، سازمانها و نهادهای بین المللی خواست با عمل به مسؤلیت های خود و اتخاذ فوری اقدامات بازدارنده، ماشین کشتار هدفمند و تروریسم سازمان یافته رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را متوقف نمایند و جنایتکاران صهیونیست را در پیشگاه عدالت و قوانین بین‌المللی پاسخگو نمایند.

منبع: جماران

558995