سفر به دهه ۶۰ با ماکت‌ های نوستالژی/ فیلم

در این ویدئو، ماکت هایی ساخته شده که باورتان نمی شود این ها ماکت باشد تصاویری از دهه 60 را نشان می دهد.
تصویر سفر به دهه ۶۰ با ماکت‌ های نوستالژی/ فیلم

به گزارش پرسون، این ویدئو تصاویری از دهه 60 را در را نشان می دهد.

منبع: خبر فوری

558979