اختلال موقت در اینترنت کشور رفع شد

اختلال در اینترنت که ساعتی پیش در برخی نقاط کشور به ویژه تهران گزارش شده بود، دقایقی پیش رفع شد.
تصویر اختلال موقت در اینترنت کشور رفع شد

به گزارش پرسون، پیگیری ها نشان می دهد، بروز مشکل در برخی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به ویژه ثابت دلیل بروز این مشکل موقت بود.

منبع: تسنیم

558905