حمله تند ستاره پسیانی به نماینده مجلس + عکس

ستاره پسیانی از رفتار دور از شان علیرضا منادی نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتقاد کرد.

تصویر حمله تند ستاره پسیانی به نماینده مجلس + عکس

به گزارش پرسون، ستاره پسیانی با انتشار یک استوری از رفتار دور از شان علیرضا منادی نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتقاد کرد.

ویدئویی از رفتار عجیب و دور از شأن علیرضا منادی سفیدان، نماینده حوزه انتخابیه تبریز، هنگام درد و دل معلمان خوزستانی انتقادات فراوانی را در پی داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

546447