تست بینایی؛ 3 پرنده پنهان بین میوه‌ها را در 10 ثانیه پیدا کنید

سرگرمی‌های تصویری گزینه خوبی برای آزمایش و تقویت مهارت های مشاهده ای انسان هستند زیرا می توانند مغز و چشم های ما را به چالش بکشند.
تصویر تست بینایی؛ 3 پرنده پنهان بین میوه‌ها را در 10 ثانیه پیدا کنید

به گزارش پرسون، در معمای تصویری زیر تعداد زیادی میوه دیده می شود که سه پرنده نیز بین آنها پنهان شده اند. آیا می توانید این سه پرنده را پیدا کنید؟

3 پرنده پنهان بین میوه ها را پیدا کنید

چالش این است که سه پرنده را در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

..

در تصویر زیر سه پرنده پنهان بین میوه ها مشخص شده اند.

3 پرنده پنهان بین میوه ها را پیدا کنید

منبع: عصر ایران

546051