استوری دختر مدال آور ایران در واکنش به حرف های کنعانی؛ این دستها را ببینید!

زینب نوروزی قایقران زن روئینگ که در بازی‌ های آسیایی ۲۰۲۲ موفق به کسب دو مدال نقره در بخش دو نفره دو پارو و چهار نفره دو پارو شد به حرف های کنعانی زادگان واکنش نشان داد.
تصویر استوری دختر مدال آور ایران در واکنش به حرف های کنعانی؛ این دستها را ببینید!

به گزارش پرسون، زینب نوروزی که در بازی های آسیایی دو مدال نقره کسب کرد با انتشار عکسی از دست های تاول زده اش بر اثر تمرین زیاد، اعتراضش به تبعیض بین فوتبال و دیگر رشته های ورزشی و صحبت های محمدحسین کنعانی زادگان در خصوص حواله خودروی چند میلیاردی نشان داد.

استوری زینب نوروزی را می بینید:

استوری دختر مدال آور ایران در واکنش به حرف های کنعانی؛ این دستها را ببینید!

پیش از زینب نوروزی، کشتی گیران هم به صحبت های کنعانی زادگان واکنش نشان داده بودند.

منبع: همشهری آنلاین

545034