معاون اول قوه قضائیه که ۲ فرزندش بازداشت شدند چه کسی است؟

محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوه قضائیه که ۲ فرزندش بازداشت شدند چه کسی است؟
تصویر معاون اول قوه قضائیه که ۲ فرزندش بازداشت شدند چه کسی است؟

به گزارش پرسون، محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه است، که پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی قوه قضائیه و نیز عضو شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران بوده است.

وی اهل تبریز است و سال ۱۳۷۲ در رشته مدرسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شد.

او در سمت هایی همچون معاونت دادستانی ویژه روحانیت، معاون اولی دادستان کل کشور، مدیر مسئولی فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت در قوه قضائیه کسب تجربه کرده است.

مصدق از جمله حقوقدانانی است که در قوه قضائیه در ارائه نظریه مجازات های جایگزین حبس پیشتاز بوده است، و در طول تحقیقاتش مطالب جدیدی را وارد حقوق جزا کرده است. دارای آثاری چون: نگرش علمی کاربردی جرم کلاهبرداری؛ مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه است.

522116